Uw c.v. op social media. En uw privacy dan?

Als u als werkgever gegevens over een sollicitant van social media wilt halen, dan zult u een gerechtvaardigd belang (bijvoorbeeld een reëel bedrijfsrisico) moeten hebben. Uw verwerking van persoonsgegevens moet proportioneel zijn. Bovendien moet u de verzamelde gegevens terstond verwijderen als helder is dat er geen arbeidsovereenkomst tot stand komt. Al met al wordt het steeds duidelijker dat overheden de bescherming van persoonsgegevens heel serieus zijn gaan nemen. Organisaties die nog moeten beginnen aan het proces om op 25 mei 2018 te voldoen aan de nieuwe wet, de AVG, doen er verstandig aan snel werk te maken van maatregelen.

Privacy waakhonden over solliciteren en social media

De gegevens van een sollicitant op social media moeten beschermd zijn. Althans dat is de opvatting van de Europese privacy waakhond. De reden daarvoor is dat een sollicitant zich in een afhankelijke positie ten opzichte van de werkgever zou bevinden en daardoor geen vrije keuze meer heeft. Dat klinkt alleszins redelijk, maar hoe moet dat in de praktijk? Mag een werkgever dan niet meer op LinkedIn of Facebook kijken? Of wegkijken als bepaalde mensen zich presenteren op een manier waar ze later wel eens spijt van kunnen krijgen? Dat gaat natuurlijk niet gebeuren.

De meeste Nederlanders zijn heel nuchter

Als volwassen mensen zichzelf graag in de kijker willen zetten op social media dan is dat hun eigen verantwoordelijkheid. Vaak gebeurt dat om gezien te worden door potentiële werkgevers. Dan is het een bewuste eigen keuze en op dat moment hebben ze hun privacy opgegeven. Dat is de mening van de meeste Nederlanders. Uit een bericht van de NOS uit 2015 blijkt dat de Nederlanders vinden dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor de bescherming van hun persoonlijke gegevens op internet.

Data protection working party

De Europese autoriteit WP29 (evenals onze eigen Autoriteit Persoonsgegevens) denkt er echter anders over en publiceerde de volgende passage in het rapport “Dataprocessing at work” van juni 2017:

“However, employers should not assume that merely because an individual’s social media profile is publicly available they are then allowed to process those data for their own purposes. A legal ground is required for this processing, such as legitimate interest. In this context the employer should—prior to the inspection of a social media profile—take into account whether the social media profile of the applicant is related to business or private purposes, as this can be an important indication for the legal admissibility of the data inspection. In addition, employers are only allowed to collect and process personal data relating to job applicants to the extent that the collection of those data is necessary and relevant to the performance of the job which is being applied for.”