Diensten

Privacy awareness training

Uw gegevens beschermd tegen cybercriminelen en onbevoegden

Verreweg de meeste datalekken gebeuren door onwetendheid van mensen. Datalekken gaan echter niet alleen over persoonsgegevens, evenzeer kan het bedrijfsgegevens betreffen en die wilt u natuurlijk niet “op straat” hebben.

Scholing van uw personeel om veilig om te gaan met (persoons-)gegevens is een vereiste vanuit de privacywetgeving, maar het maakt meteen uw hele organisatie beter bestand tegen kwaadwilligen.

PrivacyCollectief verzorgt in-company awareness trainingen waardoor personeel, maar ook het management veel bewuster en veiliger leert om te gaan met gevoelige en vertrouwelijke gegevens.

Het resultaat van een training is dat deelnemers

  • risico’s in de eigen (digitale) werkomgeving veel beter leren herkennen;
  • hun verantwoordelijkheid in de bescherming van die gegevens nemen;
  • correct omgaan met incidenten.

Neem contact op of bel 077-3517 639 voor meer informatie.

Privacy officer as a service

No privacy – no trust – no business

Gun uw privacy-officer een sparringpartner. Er zijn altijd wel specifieke dilemma’s waarover keuzes gemaakt moeten worden en die vanuit meerdere invalshoeken bekeken moeten worden. Zeker vanwege de nogal vage tekst van de AVG is het daarom regelmatig nodig om met een specialist “op afstand” van gedachten te kunnen wisselen.

Privacy Collectief kent een aantal abonnementsvormen waarbij we u adviseren, proactief op de hoogte houden van voor uw organisatie relevante nieuwsfeiten, zaken voor u uitzoeken en de voortgang controleren.

Weten wat we voor u kunnen betekenen? Bel 077-3517 639 of neem contact op via het formulier.

Privacy Impact Assessment (PIA of DPIA)

Breng de risico’s voor u en uw relaties in kaart.

Vinden in uw organisatie verwerkingen van persoonsgegevens plaats die een zeker risico voor betrokkenen inhouden? Dan kan het zijn dat de AVG u verplicht om die risico’s in kaart te  brengen en een onderzoek uit te voeren naar maatregelen om die risico’s te verminderen.

Artikel 35 bespreekt die beoordeling en is niet altijd even concreet als het gaat om zekerheid of u voor een bepaalde verwerking nu wel of niet dit assessment moet uitvoeren.

PrivacyCollectief heeft een “pre-PIA toets” beschikbaar waarmee u snel en met een zeer grote mate van zekerheid kunt bepalen of een (D)PIA voor bepaalde verwerkingen noodzakelijk is.

Deze toets bestaat uit een vragenlijst in combinatie met een persoonlijke toelichting. Indien nodig ontvangt u direct een voorstel voor het uitvoeren van een (D)PIA.

Maak een afspraak voor een gesprek op uw locatie in Zuid Nederland. Kosteloos en vrijblijvend. Bel 077-3517 639 voor het afstemmen van datum en tijdstip of vul de contactpagina in, dan bel ik u.

Privacy-vraagbaak

Snel een duidelijk antwoord op uw vragen over de AVG

Binnen een werkdag antwoord op al uw privacy-vragen. Het antwoord op eenvoudige vragen is meestal gratis of anders tegen een heel aantrekkelijk tarief. Bestemd voor verenigingen, stichtingen, ZZP’ers en klein MKB. Want ook als kleine organisatie of zelfstandige verwerkt u waarschijnlijk persoonsgegevens. Dan is de AVG voor uw organisatie van toepassing en zult u maatregelen moeten nemen.

Niet omdat u nou zo’n groot risico op boetes loopt, maar omdat u de reputatie en het imago van een betrouwbare leverancier of vereniging wilt hebben. U geeft er immers blijk van zorgvuldig en veilig met persoonsgegevens om te gaan en dat is voor steeds meer opdrachtgevers een voorwaarde om zaken met u te doen. De AVG is er niet voor niets en we hebben er allemaal belang bij dat onze persoonsgegevens beschermd zijn.

Ga naar www.privacyvraagbaak.nl en stel uw vraag of bel 077-3517 639 voor een snel en duidelijk antwoord.

Presentaties en workshops

Interactief, leuk, leerzaam, een eyeopener

Theo Kusters is een ervaren spreker die met humor en veel praktijkvoorbeelden een aantal serieuze privacy items presenteert of “verpakt” in een workshop. Denk bijvoorbeeld aan omgaan met datalekken en cybercriminaliteit of het begrijpelijk maken van gedragsregels. Privacy Collectief heeft basisconcepten klaar voor HR-afdelingen, sales en marketing, managementteams en IT en past die aan uw situatie en wensen aan.

Bel voor het maken van een afspraak zodat we uw wensen kunnen bespreken 077-3517 639