Identificatieplicht onder de Europese privacywetgeving (AVG/GDPR)

In mijn vorige blog vertelde ik u dat een “kopietje paspoort” maken niet zomaar toegestaan is. De identificatieplicht blijft echter vaak wel overeind staan, bijvoorbeeld als verhuurder. U wilt natuurlijk wel weten wie u echt voor zich hebt. Maar hoe weet u zeker dat het document (paspoort, ID kaart, rijbewijs) echt is? Hier een paar praktische tips van de Autoriteit Persoonsgegevens:

  • Controleer of de persoon op de foto dezelfde is als de persoon die voor u staat.
  • Naast de foto moet er ook een tweede identieke foto staan die zichtbaar wordt als u het document tegen het licht houdt.
  • Bij de pasfoto staat een kinegram dat van kleur verandert als u het document kantelt.
  • Paspoorten en ID kaarten hebben aan de onderkant twee of drie regels letters en cijfers en die moeten overeen komen met de overige gegevens op het document.
  • Het Nederlanderschap wordt aangegeven met de letters NLD
  • Vertrouwt u de zaak niet, dan is er nog de “elfproef” op het BSN nummer. De een BSN elfproef worden de afzonderlijke negen cijfers van het BSN gewogen bij elkaar opgeteld. Dat wil zeggen dat de uitkomsten van het eerste cijfer maal 9, het tweede cijfer maal 8, het derde cijfer maal 7 enzovoort en het laatste cijfer maal -1 bij elkaar worden opgeteld. De uitkomst moet deelbaar zijn door 11.

Het verdient aanbeveling uw personeel hierover voor te lichten als ze met identificatieplicht van doen hebben. Op die manier kan uw organisatie een bijdrage leveren aan het bestrijden van wellicht de meest verwerpelijke vorm van moderne criminaliteit, namelijk identiteitsfraude..