Koude B2B acquisitie verboden na 25 mei 2018?

Nou, dat niet, maar er komen wel strengere regels als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) straks gehandhaafd wordt. We hebben overigens al geruime tijd te maken met de Telecommunicatiewet uit 2009. Deze legt het ongevraagd bellen of mailen met een commerciële, ideële of charitatieve boodschap al in een aantal gevallen aan banden. De AVG doet daar nog een schepje bovenop en belangrijk daarbij is dat u twee beginselen uit die wet gaat hanteren, namelijk:

Expliciete toestemming

Als u iemand persoonlijk wilt benaderen, bijvoorbeeld met diens directe emailadres of doorkiesnummer dan zult u daar vooraf toestemming voor moeten hebben gekregen. Diegene zal die toestemming expliciet en ondubbelzinnig moeten hebben verleend. Mijn advies in deze is om een confirmed opt-in te gebruiken als u die toestemming heeft gekregen. In de AVG is namelijk sprake van omgekeerde bewijslast dus u moet kunnen aantonen dat die toestemming daadwerkelijk door de betrokkene is verleend.

Doelbinding bij acquisitie

Het tweede aspect is doelbinding; uw contactpersoon zal toestemming moeten geven voor concreet omschreven boodschappen. Jurisprudentie zal de komende jaren duidelijk maken hoe “scherp” die omschrijving moet zijn, maar duidelijk is nu al dat toestemming voor een nieuwsbrief niet betekent dat u aan dezelfde persoon ook commerciële aanbiedingen mag sturen. Het doel van een nieuwsbrief is immers informeren, terwijl een aanbieding een concrete commerciële activiteit inhoudt. Dat zijn twee verschillende dingen.

Wat mag dan nog wel?

Sommige organisaties hanteren een emailadres waarnaar ongevraagd commerciële boodschappen gestuurd kunnen worden, bijvoorbeeld acquisitie@bedrijf.nl Of dat veel zin heeft betwijfel ik; waarschijnlijk zullen de meeste berichten niet bij de gewenste functionaris terecht komen.
Bellen naar het algemene nummer van een organisatie en vragen óf, aan wie en hoe je een boodschap zo mogen sturen, lijkt mij wel te mogen.
Het ongevraagd en persoonlijk benaderen van prospects is op zijn retour omdat deze zelf op het internet zoeken naar geschikte leveranciers. Anderzijds zullen aanbieders in een wereld waarin sprake is van structureel overaanbod en hevige concurrentie wel actief “de boer op” moeten om nieuwe klanten te werven. Toestemming voor persoonlijke benadering is onder de AVG absoluut vereist, maar ik geloof in de creativiteit van verkopers om hier oplossingen voor te vinden.
Wil je als salesdirector een keer sparren over een toekomstige strategie, bel me dan gerust direct op 06 511 94 118.